đói kém lương thực

  1. yuki1485

    Xã hội "Ưu tiên chi phí thông tin liên lạc hơn bữa ăn". Tại sao vấn đề "tầng lớp người nghèo tiềm ẩn" của Nhật Bản lại nghiêm trọng như vậy ?

    Bạn có biết rằng trong khi muốn hỗ trợ người dân ở các quốc gia châu Á và châu Phi đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng, chúng ta cũng gặp vấn đề nghiêm trọng về lương thực ở đất nước của chúng ta, Nhật Bản ? Chúng ta cần biết gì bây giờ và chúng ta có thể làm gì đối...
Top