đóng cửa

  1. yuri

    Doanh nghiệp 3533 nhà hàng ở thành phố Osaka đã phải đóng cửa ... Ở Kita-ku và Chuo-ku chiếm gần một nửa

    Do sự lây lan của virus corona mới được biết 3533 nhà hàng đã phải đóng cửa từ tháng 4 đến tháng 11 năm nay ở thành phố Osaka. Theo thành phố Osaka, con số này đã tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở Kita-ku, nơi có khu vực trung tâm thành phố ở phía bắc như Kitashinchi và Umeda đã tăng...
Top