đồng hồ

  1. yuki1485

    Lịch sử [Ngày 10 tháng 6 là ngày kỷ niệm thời gian] Một chiếc đồng hồ thần kỳ do Ieyasu để lại! Lịch sử lâu đời đáng ngạc nhiên của đồng hồ Nhật Bản

    Ngày 10 tháng 6 là "Ngày kỷ niệm thời gian". Ngày nay, có nhiều loại đồng hồ như đồng hồ kỹ thuật số trên thế giới. Vậy chiếc đồng hồ đầu tiên được sản xuất tại Nhật Bản là khi nào? Lần này, bài viết xin giới thiệu một câu chuyện liên quan đến đồng hồ giải thích vì sao ngày 10 tháng 6 là “ngày...
Top