động lực tuyển dụng

  1. yuki1485

    Việc làm Suy giảm động lực tuyển dụng người nước ngoài do thảm họa Corona: Yêu cầu kỹ năng tiếng Nhật tương đương người bản xứ cho đến thương mại cao cấp

    Các công ty từ Trung Quốc và Hàn Quốc đang đóng vai trò tích cực trên trường quốc tế, và các ngành công nghiệp đang bước vào thời kỳ cạnh tranh khốc liệt. Các công ty Nhật Bản phải đáp ứng với toàn cầu hóa để tồn tại. Việc chấp nhận người nước ngoài xuất sắc là một trong những thách thức. Tuy...
Top