đồng tính

  1. yuri

    Người Nhật Lần đầu tiên ở Nhật Bản một người đàn ông tuyên bố đồng tính nam và trở thành một mục sư

    Một người đến từ Okinawa đã thông báo rằng ông là một người đồng tính nam và trở thành mục sư ở Nhật Bản. Ông Aika Taira (52 tuổi), sống tại một nhà thờ Thiên chúa giáo ở Yokohama. Cái tên thường bị nhầm với phụ nữ, được đặt với hy vọng hòa bình, trong khi vẫn giữ nguyên âm hưởng của "những lời...
Top