đồng yen giảm

  1. yuki1485

    Tiêu dùng Nhật Bản : Tỷ trọng “tăng giá do đồng yen yếu ” ngày càng gia tăng, chiếm 53,8% số nhà sản xuất tăng giá

    Vào tháng 11 năm 2023, 200 nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống cho biết sẽ tăng giá 75 mặt hàng, đánh dấu mức giá thấp hai chữ số đầu tiên kể từ tháng 1 năm nay. Số lượng sản phẩm tăng giá vào năm 2023 đã lên tới 31.848 và 476 sản phẩm đã được công bố tăng giá vào năm 2024. Mặc dù tốc độ tăng giá...
  2. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản : Thâm hụt thương mại trong tháng 1 đạt mức cao kỷ lục 3,5 nghìn tỷ yên . Giá tài nguyên tăng cao , đồng yên giảm trở lại.

    Thâm hụt thương mại tại Nhật Bản đánh dấu tháng thứ 18 liên tiếp. Tháng 1 năm 2023 đã chứng kiến mức thâm hụt kỷ lục 3,5 nghìn tỷ yên trong một tháng. Trong khi nhập khẩu tăng do đồng yên yếu và giá tài nguyên cao, xuất khẩu sang Trung Quốc đang tiếp tục bị đình trệ. Theo số liệu thống kê...
Top