đồng yen giảm

  1. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản : Thâm hụt thương mại trong tháng 1 đạt mức cao kỷ lục 3,5 nghìn tỷ yên . Giá tài nguyên tăng cao , đồng yên giảm trở lại.

    Thâm hụt thương mại tại Nhật Bản đánh dấu tháng thứ 18 liên tiếp. Tháng 1 năm 2023 đã chứng kiến mức thâm hụt kỷ lục 3,5 nghìn tỷ yên trong một tháng. Trong khi nhập khẩu tăng do đồng yên yếu và giá tài nguyên cao, xuất khẩu sang Trung Quốc đang tiếp tục bị đình trệ. Theo số liệu thống kê...
Top