drugstore

  1. yuki1485

    Tiêu dùng Nhật Bản : Doanh thu các nhà thuốc tăng, tăng cường bán hàng như cung cấp thực phẩm tươi sống.

    Do sự lây lan của virus Corona mới và nhu cầu ở nhà hạn chế ra ngoài , các nhà thuốc trên toàn quốc đang tăng doanh số bán hàng theo ước tính của các nhóm ngành, và mỗi công ty đang kích hoạt phong trào tăng cường bán hàng như mở rộng kinh doanh 24 giờ và cung cấp thực phẩm tươi sống. Trong...
Top