du học nhật bản

  1. kamikaze

    Covid-19 Giới thiệu chung về “Tiền trợ cấp khẩn cấp hỗ trợ sinh viên” tại Nhật Bản

    Khoảng một tuần trước nhiều nơi rộ lên tin chính phủ Nhật trợ cấp cho sinh viên gặp khó khăn về tài chính từ 100 đến 200 nghìn Yên. Nhưng rồi không hiểu vì lý do gì đó mà không thấy ai nhắc đến nữa. Nhằm giúp các bạn đang du học tại Nhật có thêm thông tin về khoản tiền trợ cấp này, tôi sẽ giới...
Top