dược phẩm moderna

  1. yuki1485

    Sản phẩm Vắc xin Moderna : hiệu quả 96% trong các thử nghiệm lâm sàng cho lứa tuổi 12-17

    Moderna , một công ty dược phẩm của Mỹ đã công bố kết quả phân tích ban đầu của thử nghiệm lâm sàng đối với vắc xin virus Corona mới ở trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, cho biết nó có hiệu quả 96% ở những người được tiêm ít nhất một liều. Vắc xin do Moderna phát triển đã được FDA (Cục Quản lý Thực phẩm...
  2. yuri

    Covid-19 Vắc xin có hiệu quả "94,5%" , WHO cho rằng "rất đáng khích lệ"

    Sambasivan Swaminathan, nhà khoa học chính của tổ chức y tế thế giới (WHO), cho biết vắc-xin virus corona mới do công ty dược phẩm Moderna của Hoa Kỳ phát triển đã công bố kết quả tạm thời rằng nó có "hiệu quả 94,5%" trong việc ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh. Ông ấy nói đó là điều "rất đáng...
Top