eiichi shibusawa

  1. yuki1485

    Lịch sử < Eiichi Shibusawa >Từ người hầu cận của Tokugawa Yoshinobu cho đến việc được gọi là cha đẻ của nền kinh tế Nhật Bản hiện đại

    Eiichi Shibusawa là một doanh nhân đã thành lập các công ty và ngân hàng nổi tiếng mà ai cũng biết đến. Ông đã tham gia vào khoảng 500 công ty và khoảng 600 dự án công trình công cộng và xã hội, và vì những thành tựu của mình, ông được gọi là "cha đẻ của nền kinh tế Nhật Bản" và "cha đẻ của chủ...
Top