evnjp

  1. L

    Tổng hơp cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp

    Học 20 Cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp Sau đây cùng chia sẻ với mọi người 20 cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật thường được sử dụng. 1. __ は__:thì, là, ở N1 は__ です là động từ “to be” N1 は N2です dịch là N1 là N2. Ví dụ : 私は日本の料理が好きです Tôi thích món ăn của Nhật Bản. 2. __で + V: Tại, ở, vì, bằng, với...
Top