gia hạn visa

  1. kamikaze

    Thủ tục Tại sao nhiều trường hợp khi làm giấy tờ tại Nhật đã nhờ "luật sư" nhưng vẫn trượt?

    Nhận thấy rất nhiều người Việt Nam ở Nhật không nắm rõ khái niệm “Luật Sư”.Dẫn đến việc băn khoăn rằng nhờ “ luật sư” rồi mà khi làm thủ tục( đa số là liên quan đến gia hạn hay chuyển đổi tư cách lưu trú) vẫn không đạt kết quả như mong muốn. Bài viết này sẽ giải thích chức danh “ luật sư” mà mọi...
Top