giảm mạnh

  1. yuri

    Kinh tế Thành phố Kyoto, số cơ sở lưu trú đóng cửa vượt quá số cơ sở mở mới, lượng khách lưu trú vào năm 2020 giảm mạnh

    Hiệp hội du lịch phành phố Kyoto (DMO KYOTO) đã tổng kết số lượng khách tại các khách sạn lớn trong thành phố vào năm 2020. Theo báo cáo, tổng lượng khách người Nhật Bản tạm thời phục hồi lên 42,8% so với cùng kỳ năm ngoái, do chiến dịch GoTo Travel hỗ trợ vào tháng 11, nhưng đã giảm 32,5% so...
Top