giảm sút

  1. yuri

    Kinh tế Chi phí y tế giảm 1,4 nghìn tỷ yên. Mức giảm lớn nhất từ trước đến nay. Không thăm khám với bác sĩ do dịch corona

    Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết vào ngày 31 rằng chi phí y tế ước tính trả cho các cơ sở y tế để điều trị bệnh tật và thương tích vào năm 2020 là 42,2 nghìn tỷ yên, giảm 1,4 nghìn tỷ yên (3,2%) so với năm trước. Tốc độ giảm là lớn nhất từ trước đến nay. Bộ tin rằng việc giảm các bệnh...
Top