giảm vốn

  1. yuki1485

    Doanh nghiệp Những ngành nổi bật nhất trong quá trình giảm vốn của các doanh nghiệp lớn trong thảm họa Corona là ?

    Trong nửa đầu năm 2021 (từ tháng 4 đến tháng 9), số lượng công ty giảm vốn từ 100 triệu yên trở xuống là 684 công ty, dự kiến sẽ vượt rất nhiều so với con số 997 công ty thực tế trong năm 2020 và cho cả năm 2021, được làm rõ trong cuộc điều tra của TSR. Với tốc độ hiện tại, có thể số lượng công...
Top