giáo dục giới tính

  1. yuki1485

    Tiêu dùng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản : Thảo luận chính thức vào tháng tới về việc bán "thuốc tránh thai khẩn cấp" tại các hiệu thuốc

    Liên quan đến "thuốc tránh thai khẩn cấp" để tránh mang thai ngoài ý muốn, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã tổ chức một cuộc họp nghiên cứu vào tháng 6 và quyết định gỡ bỏ lệnh cấm bán tại các hiệu thuốc và bắt đầu các cuộc thảo luận chính thức. Thuốc tránh thai khẩn cấp có thể tránh...
Top