giáo dục trẻ em

  1. yuki1485

    Xã hội Liệu có nguy cơ suy giảm trí tuệ của “trẻ em ở thế hệ khẩu trang ”? Các biện pháp mà các chuyên gia xem xét là gì?

    Đeo khẩu trang đã trở thành một phong cách sống mới trong thảm họa Corona. Tuy nhiên, thời gian sử dụng khẩu trang kéo dài có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của trẻ em ? Trên thực tế, có những tiếng nói từ các trang web chăm sóc và giáo dục trẻ em như "sự phát triển ngôn ngữ của trẻ có...
Top