giao hàng

  1. yuki1485

    Doanh nghiệp Japan Post : Thử nghiệm trình diễn về "chỉ định vị trí giao hàng" trong các chung cư khóa tự động

    Với sự lan rộng lây nhiễm Corona mới, việc sử dụng dịch vụ gọi là "chỉ định vị trí giao hàng", trong đó các bưu kiện được nhân viên giao hàng đặt ở trước cửa nhà đang mở rộng, và Japan Post sẽ thực hiện "chỉ định vị trí giao hàng" trong các chung cư khóa tự động, nơi việc sử dụng dịch vụ này...
Top