hạn chế ăn nhậu

  1. yuri

    Chính trị Nhật Bản: Đưa ra các quy tắc tụ tập ăn nhậu cho các nghị sĩ. Chỉ trích mơ hồ từ chủ tịch hiệp hội y tế

    Vào ngày 7, hội đồng quản trị của ủy ban chỉ đạo của Hạ viện đã hoãn việc xây dựng quy tắc tụ tập ăn nhậu cho các nghị sĩ trong thời gian tuyên bố khẩn cấp. Đảng Dân chủ Tự do đang tìm cách tạo ra quy tắc "4 người trở xuống, cho đến 8 giờ tối", nhưng đã có sự lên tiếng từ chủ tịch Toshio...
Top