hệ thống việc làm

  1. yuki1485

    Việc làm Hệ thống việc làm suốt đời liệu có đang gặp nguy hiểm do thảm họa Corona ? Tại sao "giáo dục khởi nghiệp" được tổ chức tại trường đại học ?

    Niềm tin sâu sắc vào việc làm suốt đời Sau khi tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng và nhận được một công việc tại một công ty lớn ―― Đã có những ý kiến chỉ ra rằng xu hướng này đã trở nên vô nghĩa. Hệ thống việc làm suốt đời phổ biến từ thời kỳ hậu chiến với phép màu kinh tế tăng trưởng cao...
Top