hiển thị tổng số tiền

  1. yuki1485

    Tiêu dùng Nhật Bản : Siêu thị làm mọi cách để tránh "cảm giác bị tăng giá", bắt buộc hiển thị tổng số tiền từ tháng 4

    "Hiển thị tổng số tiền" tức là hiển thị giá hàng hóa và dịch vụ bao gồm thuế tiêu thụ trên thẻ giá và tờ rơi sẽ là bắt buộc vào ngày 1 tháng 4. Đã một năm rưỡi kể từ khi thuế tiêu thụ được tăng lên 10% vào tháng 10 năm 2019. Biện pháp đặc biệt đã được phê duyệt ghi dán nhãn mà không bao gồm thuế...
Top