hình xăm

  1. yuki1485

    Lịch sử Lịch sử và văn hóa xăm mình của Nhật Bản

    Một thực tế phổ biến ở các bể bơi và nhà tắm công cộng là "Từ chối những người có hình xăm." Ở nước ngoài, có rất nhiều người xăm mình như một mốt thời trang, và đôi khi tôi được nghe những câu chuyện như nhận được chữ "KHÔNG" bất ngờ khi đi tham quan ở Nhật Bản. Hãy cùng suy nghĩ về "văn hóa...
Top