hitachi

  1. yuri

    Việc làm Nhật Bản: Một số hoài nghi về việc làm theo loại "công việc" do Hitachi quảng bá và việc sử dụng nó rộng rãi ở Nhật Bản.

    Vào mùa xuân tới, Hitachi 6501.T sẽ áp dụng việc làm "loại công việc", sẽ làm rõ nhiệm vụ của từng vị trí và phân bổ nhân sự phù hợp nhất, cho tất cả khoảng 150.000 nhân viên tại Nhật Bản. Đây là một sự thay đổi lớn so với việc làm "kiểu thành viên" đã được các công ty Nhật Bản áp dụng theo...
Top