học đường

  1. yuri

    Giáo dục Nhật Bản: Hiệu trưởng kiểm tra việc trao đổi trên SNS giữa giáo viên và học sinh ... Xem xét áp dụng một hệ thống giám sát

    Để đối phó với một loạt các hành vi khiêu dâm và quấy rối tình dục của đội ngũ giáo viên, hội đồng giáo dục tỉnh Shizuoka đã bắt đầu xem xét việc giới thiệu tạo ra một hệ thống cho phép các nhà quản lý "xem và giám sát" nội dung SNS giữa giáo viên và các nhóm học sinh được sử dụng trong nghiệp...
Top