học tập ngoại khóa

  1. yuri

    Giáo dục Việc học tập ngoại khóa của 15% học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập bị hủy, tỷ lệ cao hơn ở khu vực đô thị

    Khoảng 15% các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập đã quyết định hủy việc học tập ngoại khóa năm nay do ảnh hưởng của corona. Báo Asahi đã hỏi các ủy ban giáo dục ở mỗi khu vực. Mặt khác, khoảng 66% trường đã quyết định triển khai. Trong số này, hơn 80% phản hồi khác...
Top