hồi đồng học thuật

  1. yuri

    Xã hội Hội đồng học thuật Nhật Bản bất lực trước corona, thực sự vi phạm hiến pháp?

    Các phương tiện truyền thông phe cánh tả và một số đảng đối lập cho rằng sáu trong số các thành viên được giới thiệu của hội nghị học thuật Nhật Bản không được Thủ tướng Yoshihide Suga bổ nhiệm, và tách họ ra khỏi cuộc tổng kết của hội nghị. Tuy nhiên, hội đồng xếp nó là "tổ chức duy nhất chịu...
Top