hôn nhân đồng giới

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : 74% ủng hộ hôn nhân đồng giới, tuy nhiên, tỷ lệ “tán thành mạnh mẽ ” ở mức thấp.

    Trong một cuộc khảo sát ở 24 quốc gia trên thế giới hỏi liệu người dân có ủng hộ hôn nhân đồng giới hay không, vào ngày 13 Nhật Bản đã tiết lộ rằng Nhật Bản có tỷ lệ chấp thuận cao thứ 8 trong các nước khảo sát với 74%. Đây là mức cao nhất trong số các quốc gia không công nhận hôn nhân đồng giới...
Top