họp buổi sáng

  1. yuri

    Doanh nghiệp Lý do thực sự khiến các công ty Nhật Bản tiếp tục "họp buổi sáng" (chorei), việc mà hầu hết mọi nhân viên đều cho là lãng phí

    Làm thế nào chúng ta có thể tập hợp nhân viên và cấp dưới của mình lại với nhau? Ông bot, một doanh nhân đang điều hành một công ty với doanh thu hàng năm 1 tỷ yên, cho biết, “hầu hết nhân viên của công ty là những người bình thường, và lý thuyết tổ chức lý tưởng không có tác dụng trong thực tế...
Top