hợp nhất tài khóa

  1. yuri

    Kinh tế Mục tiêu tăng trưởng thay đổi theo thời gian ... Tại sao chúng ta không thể mong đợi "hợp nhất tài khóa" của Nhật Bản?

    Giống như không bao giờ thành công Hội đồng chính sách kinh tế và tài khóa của chính phủ đã thông báo rằng họ sẽ có thể đạt được thặng dư cán cân sơ cấp (PB) trong năm 2027. Tuy nhiên, viễn cảnh này chẳng qua là một “bầu trời tranh ảnh” “lố bịch”. Khả năng sinh lời PB đề cập đến trạng thái...
Top