hợp nhất

  1. yuri

    Địa danh Khái niệm đô thị Osaka, nhiều ý kiến phản đối hướng đến sự tồn tại của thành phố Osaka

    Một cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức vào ngày 1 yêu cầu đưa ra những ưu và nhược điểm của kế hoạch xóa bỏ thành phố Osaka và tổ chức lại thành phố Osaka thành bốn phường đặc biệt, và đa số phản đối với tỷ lệ gần 17.000 phiếu bầu. Đó là một sự từ chối sau năm 2015 trước đó. Thị trưởng Ichiro...
Top