internet

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản xếp vị trí bao nhiêu trong "Bảng xếp hạng Mức độ tự do trên Internet" năm nay ?

    <Theo ấn bản năm 2022 của "Các quốc gia có mức độ tự do trên Internet cao và thấp", bao gồm 70 quốc gia và khu vực trên thế giới, Iceland ở Bắc Âu đứng đầu. Nga tụt hạng đáng kể. Quốc gia xếp hạng thấp nhất là ? Còn vị trí của Nhật Bản thì sao ? Freedom House, một tổ chức nhân quyền của Mỹ đã...
Top