iphone

  1. yuki1485

    Xã hội Lạm dụng dịch vụ "bồi thường báo mất" nhắm vào những điện thoại giá trị cao như Iphone . Chia sẻ thủ đoạn qua Facebook.

    "Hãy sở hữu một chiếc điện thoại thông minh bằng cách sử dụng đơn khai báo mất máy do cảnh sát cấp ". Trên trang Facebook của nhóm người Việt Nam, những lời mời mọc như vậy đang trôi nổi khắp nơi. Phía cảnh sát Nhật Bản đang tăng cường cảnh giác khi có thông tin xác nhận rằng một nhóm đối tượng...
Top