iphone

  1. yuki1485

    Tiêu dùng Nhật Bản : Tỷ lệ người đang sử dụng iPhone là bao nhiêu? Kết quả hoàn toàn khác nhau theo nhóm tuổi.

    Công ty phương tiện truyền thông "Smartphone PLUS" do NEXER điều hành đã thực hiện một "Khảo sát về việc sử dụng iPhone". Nhóm tuổi có nhiều người dùng iPhone nhất là từ 30 tuổi trở xuống, với tỷ lệ 57,3%. Kết quả khảo sát cho biết lứa tuổi càng trẻ thì tỷ lệ sử dụng iPhone càng cao. Bạn có...
  2. yuki1485

    Xã hội Lạm dụng dịch vụ "bồi thường báo mất" nhắm vào những điện thoại giá trị cao như Iphone . Chia sẻ thủ đoạn qua Facebook.

    "Hãy sở hữu một chiếc điện thoại thông minh bằng cách sử dụng đơn khai báo mất máy do cảnh sát cấp ". Trên trang Facebook của nhóm người Việt Nam, những lời mời mọc như vậy đang trôi nổi khắp nơi. Phía cảnh sát Nhật Bản đang tăng cường cảnh giác khi có thông tin xác nhận rằng một nhóm đối tượng...
Top