kết hôn giả

  1. kamikaze

    Pháp luật Ba vụ án liên quan đến người Việt gần đây tại Nhật Bản

    Thỉnh thoảng lại có tin về người Việt Nam bị bắt vì phạm pháp tại Nhật. Dưới đây là ba vụ được báo chí Nhật nêu lên gần đây có liên quan đến người Việt Nam. +Vụ 6 người Việt Nam sử dụng thẻ lưu trú giả để mua iphone tại một trung tâm mua sắm ở tỉnh Saitama bị bắt...
Top