kết hôn với họ riêng có tính chọn lọc

  1. yuki1485

    Xã hội Điều bất thường của thế giới !? Nhật Bản suy nghĩ đến "hệ thống kết hôn với họ riêng có tính chọn lọc" chưa được giới thiệu

    Việc vợ chồng nên chọn họ nào chắc chắn là điều tự do, tuy nhiên ... Ở Nhật Bản, có nhu cầu mạnh mẽ về việc đưa ra một hệ thống, nhưng rất khó để hiện thực hóa nó với việc " kết hôn với họ riêng có tính chọn lọc." Vào cuối năm ngoái, đảng cầm quyền và Đảng Dân chủ Tự do đã thông qua Kế hoạch...
Top