kết hợp với thương hiệu phụ

  1. yuki1485

    Sản phẩm Bên trong "Gói cước từ 0 yên" đáng ngạc nhiên của Rakuten Mobile ". Làm thế nào để sử dụng một cách khôn khéo gói cước này.

    Vào ngày 29 tháng 1, Rakuten Mobile đã công bố một kế hoạch chế độ giai đoạn chưa từng có là "Từ 0 yên mỗi tháng". Nó khá hấp dẫn với việc sử dụng không giới hạn với giá tối đa 2980 yên, nhưng việc thấy hấp danã chỉ với ảnh hưởng này liệu có ổn hay không ? Tôi đã so sánh gói cước này với gói...
Top