kháng thể trung hòa

  1. yuki1485

    Xã hội Một năm sau khi nhiễm Corona, 97% kháng thể vẫn tồn tại . "Cần được tiêm chủng lại vắc xin"

    Vào ngày 20, một nhóm nghiên cứu do Giáo sư Takeharu Yamanaka thuộc Đại học Thành phố Yokohama dẫn đầu cho biết kết quả phân tích rằng 97% người tiếp tục có "kháng thể trung hòa" ngăn chặn sự lây nhiễm ngay cả sau một năm kể từ khi nhiễm virus Corona mới chủng thông thường. Mặt khác, trong...
Top