kháng thể xấu

  1. yuki1485

    Covid-19 Đại học Osaka : Phát hiện ra "kháng thể xấu", dễ bị lây nhiễm Corona mới hơn .

    Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Osaka đã phát hiện ra rằng một số " kháng thể " hình thành trong cơ thể trong quá trình phản ứng miễn dịch với virus Corona mới khiến dễ bị lây nhiễm virus hơn . Các kháng thể thường hoạt động để loại bỏ vi rút gây bệnh, nhưng các kháng thể nói trên được cho là...
Top