kháng virus

  1. yuki1485

    Sản phẩm Nhật Bản : Thử nghiệm xác nhận tác dụng của vật liệu sợi trong việc kháng virus chủng Delta.

    Kurabo (thành phố Osaka) đã thông báo rằng vật liệu sợi được xử lý bằng công nghệ xử lý sợi chức năng kháng khuẩn và kháng virus "Cleanse" do công ty phát triển đã được xác nhận có hiệu quả kháng virus đối với "chủng đột biến Delta" có khả năng lây nhiễm cao từ Ấn Độ trong các thử nghiệm. Cuộc...
Top