khấu trừ thuế

  1. yuri

    Doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng lương, khấu trừ thuế lên đến 40% ... Chính sách của chính phủ / đảng cầm quyền

    Chính phủ và đảng cầm quyền đã quyết định mở rộng các ưu đãi thuế để khuyến khích các công ty tăng lương. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ có thể khấu trừ tới 40% số tiền tăng thuế doanh nghiệp nếu họ đáp ứng các điều kiện như tăng tổng mức lương của tất cả nhân viên bao gồm cả nhân viên không...
Top