khi nào cung cấp

  1. yuri

    Covid-19 Khi nào vắc xin corona mới sẽ được cung cấp tại Nhật Bản?

    Đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong việc phát triển vắc xin corona virus mới. Vào ngày 9 theo giờ Nhật Bản, một loại vắc-xin corona virus mới do hãng dược phẩm Mỹ " Pfizer" hợp tác với liên doanh Đức "Biontech" của Đức phát triển có hiệu quả phòng bệnh từ 90% trở lên trong đánh giá sơ bộ ở...
Top