không đồng nhất

  1. yuri

    Chính trị Nguyên nhân sâu xa của "không đồng nhất" giữa thủ tướng và thống đốc

    Từ sự bùng phát của virus corona mới ở Vũ Hán, Trung Quốc, đến việc đến Nhật Bản, đồng thời đóng cửa các trường học, tuyên bố tình trạng khẩn cấp và gỡ bỏ nó, và chính quyền Abe từ chức. Lịch sử 9 tháng qua đã được đưa ra ánh sáng là việc hạn chế "nguyên tắc chính", vốn được cho là "một nước...
Top