không rõ đường lây nhiễm

  1. yuki1485

    Covid-19 Chủng đột biến Corona, liệu có đang lây nhiễm trong cộng đồng ? Lần đầu tiên người nhiễm bệnh không rõ nguồn gốc lây nhiễm ở Shizuoka.

    Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ngày 18 đã thông báo rằng ba người đàn ông và phụ nữ bị nhiễm virus Corona mới ở tỉnh Shizuoka đã được phát hiện có mang chủng đột biến cùng loại đang tràn lan ở Anh. Không có lịch sử du lịch nước ngoài, bao gồm nước Anh, và không có sự liên hệ với người...
Top