khủng hoảng kinh tế

  1. yuki1485

    Kinh tế “Sự thật bất ngờ” của nền kinh tế Nhật Bản. Thực tế đã chuyển từ “trước Corona” thành “suy thoái quá nguy hiểm”!

    Có những thời điểm trên thế giới mà những con số dường như không đáng kể. Ví dụ, mặc dù thời tiết bất thường vẫn tiếp tục diễn ra rất nhiều, sự gia tăng nhiệt độ trung bình của trái đất do hiện tượng nóng lên toàn cầu chỉ tăng 1,1 ° C kể từ cuộc Cách mạng Công nghiệp.Nhiệt độ cao nhất trong mùa...
Top