kinh tế nhật bản

  1. yuki1485

    Kinh tế Nhìn nhận như thế nào trong việc chính phủ Nhật Bản xoay xở ngân quỹ bằng cách "bán vàng thỏi" ?

    Việc tài khoản đặc biệt dành cho quỹ ngoại hối đã bán đô la cho Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và sử dụng đồng yên nhận được từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản để mua vàng thỏi từ chính phủ đã trở thành chủ đề nóng . Kết quả là, chính phủ đã phát hành vàng thỏi, quỹ ngoại hối nắm giữ vàng, và Ngân...
  2. yuki1485

    Lịch sử < Eiichi Shibusawa >Từ người hầu cận của Tokugawa Yoshinobu cho đến việc được gọi là cha đẻ của nền kinh tế Nhật Bản hiện đại

    Eiichi Shibusawa là một doanh nhân đã thành lập các công ty và ngân hàng nổi tiếng mà ai cũng biết đến. Ông đã tham gia vào khoảng 500 công ty và khoảng 600 dự án công trình công cộng và xã hội, và vì những thành tựu của mình, ông được gọi là "cha đẻ của nền kinh tế Nhật Bản" và "cha đẻ của chủ...
Top