kỷ luật thời gian

  1. yuri

    Người Nhật Liệu “người Nhật chính xác về thời gian” có thay đổi không? Thay đổi cách biểu thị thời gian trên thế giới

    Nhiều người sẽ quyết định lịch trình hành động của họ bằng cách nhìn vào thời gian trên đồng hồ. Tuy nhiên, gần đây, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, phong trào biểu thị thời gian là "sau ○ giờ” “trước ○ phút" thay vì "○ giờ ○ phút" đang dần lan rộng. Tôi tự hỏi tại sao lại như thế. Kỷ...
Top