leapfrogging

  1. yuri

    Xã hội Lý do vì sao Nhật Bản đã có những bước tiến dài trên thế giới nhưng hiện nay chưa kết nối?

    Tại sao Nhật Bản, một cường quốc kinh tế lại bị Trung Quốc vượt mặt? Bí mật nằm ở "Leap frogging". Người đến sau vượt qua người đi trước như nhảy cóc. Nhìn lại lịch sử cuộc chiến tranh giành quyền lực tối cao trên thế giới, có thể nói Leapfrogging= chuỗi chiến thắng lộn ngược dòng. Bằng cách học...
Top