lịch sử của kiếm đạo

  1. yuri

    Lịch sử Lịch sử của "kiếm đạo" (kendo) hoặc sự ra đời của kiếm thuật

    Luyện tập kiếm thuật Khi vào trong quân đội, có một cuộc huấn luyện gọi là súng có gắn lưỡi lê. Súng có gắn lưỡi lê là một loại vũ khí có thể được sử dụng trong cận chiến bằng cách gắn một thanh kiếm vào đầu súng. Ban đầu, nó được giới thiệu khi Shuhan Takashima, một chuyên gia về pháo binh...
Top