lịch sử hỏa táng ở nhật bản

  1. yuki1485

    Lịch sử Tại sao Nhật Bản lại hỏa táng? Nó bắt đầu khi nào? Nguồn gốc và lịch sử của hỏa táng là gì?

    Hiện nay, việc hỏa táng đã phổ biến ở Nhật Bản, nhưng trước đây, việc địa táng đã diễn ra phổ biến. Lễ hỏa táng đã bắt đầu từ khi nào ? Lần này, tôi đã thử tìm hiểu về nguồn gốc và lịch sử của hỏa táng Nhật Bản. Hỏa táng là gì? "Hỏa táng" là thiêu xác, có thể ám chỉ toàn bộ đám tang, bao gồm...
Top