lịch sử ngân hàng tại nhật bản

  1. yuri

    Lịch sử Sự ra đời của ngân hàng ở Nhật Bản

    Các ngân hàng Nhật Bản được cấp một số gồm 4 chữ số gọi là "mã tổ chức tài chính", và 0001 là "ngân hàng Mizuho". Tại sao "Mizuho" là số một? Đáp án đơn giản. Đó là bởi vì nếu bạn quay ngược lại lịch sử của Mizuho, thì nó là ngân hàng đầu tiên của Nhật Bản, ngân hàng quốc gia Daiichi. Lần này...
Top