loại siêu nhỏ gọn

  1. yuri

    Sản phẩm “Bản chất thận trọng” của người Nhật là một thảm họa! Lý do tại sao EV loại siêu nhỏ không phổ biến mặc dù đã thử nghiệm kiểm chứng

    Sự bùng nổ "tính di động siêu nhỏ gọn" sắp tới? Tính di động di chuyển của loại siêu nhỏ gọn đã trở thành một chủ đề nóng đối với người cao tuổi và du lịch địa phương. Trong nhiều năm, Toyota, Nissan, Honda, ... đã phối hợp với chính quyền địa phương điều tra tình hình sử dụng thực tế, bao gồm...
Top